Odkoupení pozemku p.č. stav. 8/2 v k.ú. Branišov od manželů Kubátových