Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místním poplatku za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů