Propachtování zemědělských pozemků v k.ú. Branišov - záměr